MĚSTSKÉ LESY OPAVA

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

více informací v odd.: AKTUALITY

Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací. 
V právních vztazích organizace vystupuje svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
Organizace byla zřízena za účelem odborné správy lesů v majetku zřizovatele. 

Sídlem organizace je správní budova v obci Skřipov č. p. 110.

Skřípov - sídlo Městských lesů Opava