PDFTiskEmail

Historie

Městské lesy Opava - HISTORIE:


Historie lesního majetku vlastněného Statutárním městem Opava se datuje od LP 1277, kdy daroval král český Otakar II městu Opavě 1281,57 ha hvozdu ( lesa ) v oblasti obce  Skřipov. Od tohoto data postupně Město Opava  přikoupilo, nebo získalo prostřednictvím pozemkové reformy v roce 1930 další lesní majetek v přilehlých katastrech. Již historicky je patrný eminentní zájem města Opavy na držbě lesního majetku a snaha na jeho prosperitě a rozšiřování držby. Majetek znárodněný v roce 1954 získává Statutární město Opava zpět v roce 1992 a od tohoto data zřizuje pro obhospodařování lesů organizaci Městské lesy Opava, příspěvkovou organizaci. Městské lesy Opava jsou samostatnou příspěvkovou organizací, která má právní subjektivitu, jedná svým jménem a nese majetkovou odpovědnost. Organizace hospodaří na 2247,20 ha pozemků, z toho 2162,44 ha tvoří porostní půda.