PDFTiskEmail

Ochrana osobních údajů

Městské lesy Opava, 747 45 Skřipov 110

___________________________________________________________________________________

Příspěvková organizace zřízená na základě usnesení zastupitelstva města Opavy dne 24.9.1991, číslo 54/6/1

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Publikováno: 23. 05. 2018, Aktualizováno: 23.05.2018

Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, 747 45 Skřipov, IČO: 00849669 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Městské lesy Opava zpracovávají pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Městské lesy Opava zpracovávají vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Městských lesů Opava informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných Městskými lesy Opava;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Městskými lesy Opava jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Městskými lesy Opava, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Městskými lesy Opava;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Městským lesům Opava;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Městským lesům Opava uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Městské lesy Opava:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript