Myslivost

Městské lesy Opava provádí výkon práva myslivosti ve vlastní režii v honitbě Statutárního města Opava. Hlavní spárkatou zvěří v honitbě je zvěř srnčí a zvěř černá ( prase divoké ) a zvěř jelení, méně významnou je zvěř daňčí. Stavy drobné zvěře ( zajíc,bažant, koroptev ), jsou díky převládající lesní honitbě velmi nízké.
Funkci mysliveckého hospodáře v honitbě Městských lesů Opava vykonává ředitel organizace.  Výkon práva myslivosti vykonává lesnický personál a lovečtí hosté na základě poplatkových povolenek k lovu.
Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Zobrazení
1 Poplatkové lovy 10082
2 Prodej zvěřiny 7968